Mina artiklar

2013-06-25Finland och Slovakien - små stora länder i Europa -- HufvudstadsbladetLäs mer »2013-03-21Politiskt bollspel med och på Cypern -- HufvudstadsbladetLäs mer »2012-11-10Obamas seger garanterar kontinuitet -- HufvudstadsbladetLäs mer »2012-10-15Vi är alla åldringar -- HufvudstadsbladetLäs mer »2012-06-17EU måste stöda Egyptens demokratibygge -- HufvudstadsbladetLäs mer »

En aktiv medborgare

Varje europé är en politisk aktör. Vi måste alla vara redo att bära vårt ansvar för skötseln av de gemensamma ärendena. I sista hand är varje europé och varje finländare en politisk aktör och en politisk medverkare. Vi bär tillsammans ansvar för detta vårt fosterland och hela Europas framtid. 

Europeiska unionen är en stor helhet som inte ens experter lätt kan hantera. Europaparlamentet behandlar olika frågor mellan himmel och jord, så det är nästan omöjligt att grundligt känna till alla frågor. Unionen är dock Finlands inrikespolitik eftersom direktiven och förordningarna inverkar på allas vår vardag. EU-frågorna känns främmande trots att största delen av vår lagstiftning kommer på något sätt från Bryssel. Varför? Om vi känner främlingskap inför EU, så tror jag att det är frågan om två problem: å ena sidan vill de nationella regeringarna beskylla Bryssel för allt som är otrevligt, men å andra sidan kan också informationen vara otillräcklig eller misslyckad. 

Europeiska unionen fattar beslut på samma sätt som de andra. Beslutsfattandet består av olika intressen och åsikter, såsom i ett kommunfullmäktige. EU-politiken behöver inte vara svårare än någon annan politik. Själv vill jag berätta om EU-frågor på ett sätt som tilltalar så många som möjligt  och som får de flesta att bli intresserade av hur vi tillsammans besluter om utvecklingen i vår världsdel.