Mina artiklar

2013-06-25Finland och Slovakien - små stora länder i Europa -- HufvudstadsbladetLäs mer »2013-03-21Politiskt bollspel med och på Cypern -- HufvudstadsbladetLäs mer »2012-11-10Obamas seger garanterar kontinuitet -- HufvudstadsbladetLäs mer »2012-10-15Vi är alla åldringar -- HufvudstadsbladetLäs mer »2012-06-17EU måste stöda Egyptens demokratibygge -- HufvudstadsbladetLäs mer »

En medveten konsument

Trygga produkter och europeiskt konsumentskydd 

Skyddet och reglerna är olika i Finland och Slovenien, men man köper varor på internet och bolagen fungerar inom den europeiska hemmamarknaden utan nationella gränser. Därför är arbetet inom utskottet för inre marknaden och konsumentskydd både utmanande och viktigt. Direktivet om konsumentens rättigheter är nu en av de hetaste potatisarna inom konsumentfrågorna. 

Kommissionen har i sitt förslag till direktiv om Konsumentens rättigheter efterlyst ett förenhetligande av konsumenternas rättigheter i EU. En sådan enighet eller harmonisering är inte fel i sig, men den viktigaste frågan lyder: betyder detta ett bättre eller ett sämre skydd för den finländska konsumenten? I mån av möjlighet måste vi underlätta bolagens verksamhet och handel över gränserna, men det får inte ske på bekostnad av konsumenten. 

Utskottet för inre marknaden och konsumentskydd - d.v.s. IMCO - behandlar också produktsäkerheten och jag anser dessa frågor som väldigt viktiga. Vi måste kunna lita på kvaliteten, säkerheten och hållbarheten i de varor som vi anskaffar. 

Utskottet godkände i förra perioden EU:s konsumentpolitiska program och det mycket omtalade servicedirektivet. Utskottet har vidare behandlat hasardspel i internet och roamingavgifter för mobiltelefoner. Vi har nya situationer och får ständigt nya frågor på föredragningslistan. Jag anser att ledmotivet i alla frågor bör vara den vanliga människans och konsumentens nytta och säkerhet.