Mina artiklar

2013-06-25Finland och Slovakien - små stora länder i Europa -- HufvudstadsbladetLäs mer »2013-03-21Politiskt bollspel med och på Cypern -- HufvudstadsbladetLäs mer »2012-11-10Obamas seger garanterar kontinuitet -- HufvudstadsbladetLäs mer »2012-10-15Vi är alla åldringar -- HufvudstadsbladetLäs mer »2012-06-17EU måste stöda Egyptens demokratibygge -- HufvudstadsbladetLäs mer »

För ett socialt Europa efter Lissabon

Lissabonstrategin, Lissabonfördraget och kommissionens ordförande från Lissabon har varit aktuella i EU-agendan under de senaste åren, men till den milda grad att övriga ärenden inte ryms med. Vad skall vi ha efter Lissabon? 

Vi måste tala om något annat än Portugals huvudstad. EU och dess medlemsländer har fått stötar av finanskrisen, men nu måste vi verkligen börja arbeta för en bättre framtid. 

När jag fattade beslut om vilket parti som jag skulle ställa upp för i valet till Europaparlamentet 2009, så var det ett program som gjorde ett djupt intryck på mig - det var programmet för ett Socialt Europa, som hörde till Gruppen Progressiva förbundet för socialdemokrater och demokrater i Europaparlamentet. Programmets idéer om ett socialt Europa tilltalar mig alltjämt. Jag tror att de här idéerna väldigt fint hör samman med en kristen livsåskådning.  

Flera viktiga krav ställdes i programmet: 

EU behöver ett gemensamt sysselsättningsavtal och EU-budgeten måste förnyas så att tyngdpunkterna sätts på innovation, forskning och produktutveckling. Finansmarknaden måste bindas vid klara regler, så att vi i framtiden kan skydda oss mot den omvälvning som finanskrisen gav oss. 

Rättesnöret för all verksamhet är en rättvis och människovärdig behandling av alla arbetstagare. Arbetsvillkoren och lönerna måste följa kollektivavtalen och samma lön måste betalas för samma arbete. 

EU måste försvara arbetstagarnas sociala rättigheter och motarbeta alltför långa arbetsveckor. Konkurrenskraften får inte gynnas inom den gemensamma arbetsmarknaden på bekostnad av arbetstagarnas förmåner. 

Konsumenternas rättigheter måste stärkas genom tillräcklig konkurrens och sakliga produktmärkningar. EU:s konsumentpolitik får inte försvaga lagstiftningen i de länder som har en högre nivå på konsumentskyddet. 

Att motarbeta klimatförändringarna är den viktigaste uppgiften för vår generation och framtiden. Unionen måste ta en ledande roll i de internationella klimatförhandlingarna så att vi kan få till stånd ett globalt helhetsavtal som täcker kostnaderna enligt socialt rättvisa fördelningsprinciper. 

Ytterligare ställningstaganden från Europeiska Socialdemokraters Parti (ESP). 

Den sociala rättvisan och solidariteten är grundfrågor i den europeiska unionen. Vi måste komma ihåg att marknaden är en god dräng, men en dålig husbonde. Vi människor finns inte till för marknaden, utan marknaden finns till för oss. Vi finns inte till endast för att arbeta, även om arbetet är ett viktigt sätt att förverkliga oss själva.