Mina artiklar

2013-06-25Finland och Slovakien - små stora länder i Europa -- HufvudstadsbladetLäs mer »2013-03-21Politiskt bollspel med och på Cypern -- HufvudstadsbladetLäs mer »2012-11-10Obamas seger garanterar kontinuitet -- HufvudstadsbladetLäs mer »2012-10-15Vi är alla åldringar -- HufvudstadsbladetLäs mer »2012-06-17EU måste stöda Egyptens demokratibygge -- HufvudstadsbladetLäs mer »

Kultur, utbildning och ungdom

Det finns viktiga frågor för mig i kultur- och utbildningutskottet, nämligen inte bara utbildning och kultur, utan också ungdomsfrågor och flerspråkighet.
 
EU:s allmänna mål är att öka människornas mobilitet inom unionen, också för ungdomar, högskolestudenter, lärare och konstnärer. De stora ramprogrammen om livslångt lärande, ungdomsfrågor och kultur strävar till att i sig öka mobiliteten. Jag vill kraftigt vara med i arbetet när ramprogrammen på nytt blir synade inom de närmaste åren. Om vi bättre lär känna varandra, så ökar vi den ömsesidiga förståelsen och så kan vi skapa ett verkligt enat Europa.

Ungdom och utbildning

Utbildningen befrämjar sysselsättningen. Det här måste vi alltid betona, men Europa har ännu mycket att göra i det här avseendet, eftersom 80 miljoner européer, eller 1/3 av arbetskraften, är lågt utbildade. Samtidigt är endast 15 % av arbetsplatserna sådana som kräver bara en grundutbildning. Alltså finns det mycket att göra, om vi vill undvika att människorna, och i synnerhet ungdomen, känner sig stå  utanför arbetsmarknaden.
 
Den allt mer föränderliga och komplicerade omgivningen leder till att utbildning och lärarutbildning blir allt viktigare. Jag strävar till att befrämja en mer kvalitativ utbildning i hela EU. Vi har inte råd att låta bli att utnyttja de potentiella talangerna hos ett enda barn, en enda ungdom eller en enda vuxen.

Yrkesutbildningen är också väldigt viktig, eftersom den skicklighet, kunskap och kompetens som utbildningen ger, kan direkt utnyttjas i arbetslivet. Den sk. Köpenhamnsprocessen strävar till att befrämja samarbetet i yrkesutbildningen och samtidigt förena kunskaper och skickligheter som skaffats i livets olika skeden.
 
Bolognaprocessen strävar till att skapa ett enhetligt högskoleutbildningsområde i Europa bl.a. genom att förenhetliga examensstrukturer. Högskolestudenternas Erasmus-utbytesprogram har haft en viktig roll i processen. Omkring 3.000 studerande deltog i utbytet 1987, medan siffran steg till nästan 160.000 år 2008. Sammanlagt har över 2 miljoner studerande deltagit i Erasmus-programmet.

Livet är att lära sig nya saker och att lära sig nya saker ger belöning varje dag.
 
Kultur och flerspråkighet

I kultur- och utbildningutskottets arbete betonas också betydelsen av mångskiftande språk och kultur. Språk och kultur blandas i Europa på ett sätt som gör Europa unikt. Samtidigt leder detta till utmaningar i den dagliga samlevnaden, men det är utmaningar som vi måste behandla på ett sätt som förhindrar konflikter. EU:s kulturprogram verkställer akademisk forskning men också mindre projekt på gräsrotsnivån, och det här är allt värdefullt arbete för att befrämja en fredlig samlevnad mellan kulturerna.

EU:s mål är att alla EU-medborgare skall kunna tala sitt modersmål och två andra språk. Vi är ännu långt från målet, men arbetet för att nå målet har börjat . Vi måste uppfostra våra barn och unga till verkliga européer utan att glömma oss själva. Det är ett livslångt europeiskt projekt. Kommande generationer måste ha ett Europa där olika folk, kulturer och religioner kan komma överens med varandra.