Mina artiklar

2013-06-25Finland och Slovakien - små stora länder i Europa -- HufvudstadsbladetLäs mer »2013-03-21Politiskt bollspel med och på Cypern -- HufvudstadsbladetLäs mer »2012-11-10Obamas seger garanterar kontinuitet -- HufvudstadsbladetLäs mer »2012-10-15Vi är alla åldringar -- HufvudstadsbladetLäs mer »2012-06-17EU måste stöda Egyptens demokratibygge -- HufvudstadsbladetLäs mer »

Rätten till tro

Trosfriheten är en grundläggande frihet. Var och en har rätt att tro och agera för de saker som han tror på. Jag har blivit tvungen att kämpa för mina rättigheter, både när det gäller mitt yrke som min rätt att syssla med politik, och därför vill jag framhäva trosfriheten och andra mänskliga rättigheter.
 
Turkiets regerande Rättvise- och utvecklingsparti har befrämjat Turkiets väg i EU-medlemsförhandlingarna, men viljan att ytterligare förbättra Turkiets mänskliga rättigheter och trosfrihet har dämpats på grund av de inre spänningarna i landet. När Turkiets regering försöker fylla EU-kriterierna, så beskyller de extrema rörelserna regeringen för att sälja Turkiet till väst. Trots att polisens verksamhet allmänt taget har förbättrats de senaste åren, så finns det också slapphet att utreda brott som begåtts mot flera religiösa minoritetsgrupper. 

De kristna har blivit förföljda. De kristna kyrkorna och kyrkornas egendom har ofta blivit förstörda under de senaste åren. De senaste våldsdåden har begåtts endast för några månader sedan. De religiösa minoritetsgruppernas församlingar har under årtionden fått utstå godtycklig konfiskation av stora egendomar, som ännu inte har återfåtts. Turkiet blir EU:s medlem endast om det infriar sina löften och fyller grundkriterierna.
 
Vi kan inte pruta på trosfriheten eller andra mänskliga rättigheter.